Sakspapirer til Årsmøtet

Styret minner om Årsmøtet i Roersalen den 7. februar klokken 19.00.Under følger Årsmøtets agenda, samt styrets beretning og styrets forslag til saker. Årsmøtet skal: Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Behandle klubbens les mer

KM på romaskin

Drammen Roklubb var arrangør av kretsmesterskapene på romaskin i Vestfold rokrets 2019. Klubben takker de over 80 oppmøtte roerne, tilskuerne og ikke minst alle som satte av helgen til dugnad for å gjøre konkurransen mulig. Resultatlister finnes her

«Ny» hjemmeside

Roklubben har byttet leverandør av hjemmeside og e-post. Det meste av innhold skal nå ha blitt overført, men hvis noe mangler ta gjerne kontakt. For øyeblikket er systemet for E-post noe ustabilt, men dette vil ordne seg i løpet av de nærmeste dagene.

Høstmøte 1.11.2018

Styret innkaller til Drammen Roklubbs høstmøte torsdag 1.11.18 kl. 18:30. Møtet avholdes i Roersalen.  Høstmøtet skal: Behandle beretning fra routvalget, regattautvalget og juniorutvalget. Velge rosjef, viserosjef og routvalgets medlemmer. Velge regattautvalgets leder og medlemmer. Velge juniorutvalgets leder og medlemmer. Rosjef og viserosjef velges for to år, mens de resterende medlemmene les mer

Høstfest 3.11.2018

Styret inviterer til Drammen Roklubbs høstfest lørdag 3.11.2018. Prisen vil være 300,- per person og dekker mat (reker), én velkomstdrink og leie av Roersalen. Medlemmer og foreldre med følge er velkomne. For å melde deg på, følg denne linken. Her finner du også informasjon om betaling. Aldersgrense 18 år.

Roklubben fyller år!

Mandag 7. mai fyller Drammen Roklubb 140 år og vi i styret ønsker derfor å invitere medlemmer og foreldre til pølsefest og lett passiar på klubben. Festivitasen starter 19:00 i Roersalen, men ettersom det er mye treningsaktivitet på mandager så vil vi passe på at det er pølser igjen om les mer

Årsmøte 13. februar 2018 kl 19.00

Det innkalles til årsmøte i Drammen Roklubb tirsdag 13. februar 2018 kl 19.00. Møtet holdes i Roersalen. Dagsorden i henhold til lov og organisasjonsplan. Årsmøtet skal: – Behandle klubbens årsmelding, styrets beretning, beretning fra hussjefen, materialsjefen og rådet – Behandle klubbens regnskap for 2017 inkludert fondets regnskap i revidert stand les mer