Rådet

Leder: Aud Sandengen

Medlemmer:
Lars Tore Meinseth
Kristine Bjerknes
Arne Bergodd
Pål Sandli

Revisorer:
Oddmund Bøhn

Per Skaug

Har du saker du ønsker Rådet skal ta opp, kan de kontaktes på e-post radet (på) drammenroklubb.no. Merk at e-post sendt til Rådet også blir sett av medlemmer i Styret.Saker som skal bli behandlet konfidensielt uten å gå gjennom Styret, må legges i en lukket konvolutt i en av klubbens postkasser. Merk konvolutten «Rådet».