Covid-19

Arrangementet er begrenset til 200 personer.

Vi vil oppfordre støtteapparat/familier og skuelystne om å benytte digitale hjelpemidler og holde avstand til arenaen. På denne måten kan vi gi et konkurransetilbud til flest mulig roere.

Alle som ikke kommer fra samme husholdning bes holde en avstand på minimum 1 meter.

Sosial avstand vil være spesielt utfordrende ved bryggeområdet. Her må alle deltakere og trenere være bevisst på gjeldende retningslinjer.

Håndhygiene og andre hygienetiltak vil være lett tilgjengelig og forventes benyttet så ofte som mulig.

Personer med symptomer som kan være relatert til covid-19 bes holde seg hjemme.

Personer som oppdager smitte i etterkant av arrangementet må meddele arrangøren dette, slik at det kan gjøres en effektiv smittesporing.

Hver klubb er pliktet til å ha oppdaterte navnelister for deres utøvere og støtteapparat som er tilstede på arenaen.

Kontaktperson smittevern:

Ingvil Jokstad Hafskjold