Trafikkregler

Begge brygger benyttes som UT-brygger før prolog.

Roere bes holde midt i elva første km fra bryggene. Her er det delvis sterke strømmer og grunt vann på begge sider. Etter 1km rodd kommer roerne til punkt for målgang. Videre oppover følger roerne på sørsiden av elven (Strømsø). Vær obs på brygger og pæler som ligger enkelte steder.

Ved Landfalløybrua må roerne velge passeringspunkt. Innerste brospenn mot land kan være trangt og grunt, men øvrige spenn kan passeres under uten problem.

Ved start kan båtene sirkulere for oppvarming. Starten foregår kronologisk. Båter må ligge klare til start og i riktig rekkefølge 5min før egen starttid ved punkt 1 og 2. Pga strøm i elven blir det «flying start», tiden startes når båten passerer startlinje.

Banen er i hovedsak umerket med unntak av enkelte faremerkinger. Roere må derfor ha kontroll på egen retning, konkurrenter og hindre underveis. Sikkerhetsbåter ligger langs løypa ved de viktigste partiene.

Raskest går det dersom man ligger plassert midt i elva.

Utroing foregår ned til bryggene. Pga. sikkerhet kan ikke roere bevege seg lenger ned i elven enn til start av den oppmålte sprintbanen.

Bryggene deles i en UT og INN brygge. Roere må selv sørge for at sko og utstyr fraktes mellom bryggene etter behov.

Transport ned til oppvarmingsfelt foregår langs elvens sørside (Strømsø). Viktig å være obs på båter, brygger og pæler som ligger nedover mot startområdet.

Oppvarming blir organisert nedstrøms for bybrua. Roerne må selv sørge for å være klare til start da vi har behov for et særdeles kompakt tidsskjema.

Banen for duellene er merket med to strekk bøyer. Roere må selv finne plassering mellom disse etter angitt bane. Båtene skal holde sine baner gjennom hele duellen. 

Gule bøyer markerer siste 100m.

Det er begrenset plass for nedroing. Dette vil vi anbefale å gjøre på land.