Max 200

Drammen Roklubb er pålagt å følge gjeldende retningslinjer fra FHI og Norges Idrettsforbund for å bidra til smittevern i forhold til Covid-19. Dette innebærer at årets regatta er pålagt en maksgrense for personer som kan samles på arenaen.

«Arrangementet skal ikke samle mer enn 200 personer på arenaområdet.»

Drammen Rivercup Regatta har tidligere samlet ca. 160 roere. Medregnet trenere, familier og tilreisende roervenner anslår vi at totaltallet for arrangementet, uten publikum, er ca. 300-400 personer.

For ikke å overstige grense på 200 personer ber vi alle deltagende klubber om å melde inn antallet for sine planlagte tilreisende ved påmelding til regattaen. Dette gjelder alle utøvere, trenere/støtteapparat og tilskuere.

Klubber bør i denne prosessen prioritere utøvere og redusere antall støtteapparat/tilskuere. Tilskuere oppfordres til å følge regattaen via egen strømmetjeneste på direktesport.no.

Dersom påmelding viser at vi er i konflikt med maksgrensen for personansamlinger, vil arrangør i verste fall bli nødt til å avlyse enkelte løp dersom ikke andre praktiske løsninger er mulige.

Se våre flere av våre retningslinjer under egen fane for Covid-19.