Lojale samarbeidspartnere

Flere av våre støttespillere har fulgt Drammen Rivercup fra første regatta og fortsetter å gi sin støtte til årets arrangement. Det gir oss solid motivasjon i planleggingsarbeidet!

Til tross for begrenset mulighet til profilering, og usikre tider i mange bransjer, har Murermester Stryken og Gudbrandsen og KMT Gjenvinning bekreftet at de gir sin støtte også til årets regatta.

Drammen Rivercup Regatta er et non-profit arrangement i regi av Drammen Roklubb, og gjennomføres som dugnadsinnsats av klubbens medlemmer. Støtte fra det lokale næringslivet er essensielt for å kunne gjennomføres og utvikles videre.