Styret & utvalg

Styret og utvalg for 2022-2023:

 
Leder:  Espen Bergeli
Nestleder:  Ane Marie Bjerknes Friberg
 
 
Styremedlemmer:
Kasserer: Hans Petter Rasmussen
Hussjef: 
Rosjef: Beate Pharo
Sekretær: Laila Kind Rønnholm
Materialsjef: Rune Mejer Rasmussen
1.varamedlem: Fredrik Bekken
2.varamedlem: Kristine Bjerknes
 

Rådet er historie og erstattes av et Kontrollutvalg som NIF nye lov av 1.1.2020 pålegger klubben. I tillegg var rådets tidligere funksjoner Lovutvalg, Fondsutvalg og Ordensutvalg (utmerkelser)

 
Kontrollutvalgets medlemmer:
Leder: Oddmund Bøhn
Medlem: Marius Meinseth
Medlem: Siri Bjerknes

 
Lovutvalg:
Leder: Tom Sørlie
Medlem: Eirik Hexeberg Henriksen
Medlem: Tor Ole Brekke

 
Fondsutvalg:
Leder: Tom Sørlie
Medlem: Olav Kallerud
Medlem: Johannes Christensen

 
Ordensutvalg:
Leder: Ragnar Løken
Medlem: Martine Stryken
Medlem: Per Bekken

 
Routvalg:
Rosjef: Beate Pharo
Viserosjef: Greta Torgersen
Medlemmer: Ingvil Regstad, Iris Njåstad, Ragnhild Vavik og Pål Fiele Kaupang

 
Regattakomite:
Leder: Ane Marie Bjerknes Friberg
Medlemmer: Hans Petter Rasmussen, Laila Kind Rønholm og Morten G. Adamsen

 
Juniorutvalg:
Leder: Thea Njaastad
Medlemmer: Nora Njåstad, Ingeborg Fossum, Henrik Arntzen og Lars Dyve Knutsen

 
Valgkomite:
Leder: Øystein Løvold
Medlem: Greta Torgersen
Medlem: Oddmund Bøhn
Varamedlem: Thea Njåstad