Styret & utvalg

Styret og utvalg for 2020-2021:

 
Leder:  Fredrik Bekken
Nestleder:  Oddmund Bøhn
 
 
Styremedlemmer:
Kasserer: Hans Petter Rasmussen
Hussjef: Per Haugerud
Rosjef: Beate Pharo
Sekretær: Laila Kind Rønnholm
Materialsjef: Jan Erik Heltne
1.varamedlem: Eirik Hexeberg-Henriksen
2.varamedlem: Kristine Bjerknes
 

Rådet er historie og erstattes av et Kontrollutvalg som NIF nye lov av 1.1.2020 pålegger klubben. I tillegg var rådets tidligere funksjoner Lovutvalg, Fondsutvalg og Ordensutvalg (utmerkelser)

 
Kontrollutvalgets medlemmer:
Per Skaug
Tom Sørlie
Varamedlem: Lars Tore Meinseth

 
Lovutvalg:
leder: Aud Sandengen
medlem: Laila Kind Rønnholm
medlem:   Tor Ole Brekke

 
Fondsutvalg: Velges på årsmøtet 2021
Ordensutvalg: Velges på årsmøtet 2021

 
Routvalg:
Rosjef: Beate Pharo
Viserrosjef: Erlend Willand Evensen
routvalgsmedlemmer: Per Anker Hassel, Ingvil Regstad og Greta Torgersen

 
Regattakomite:
Leder Espen Bergeli
Medlemmer: Kristine Bjerknes, Morten Adamsen og Per Sverre Strand

 
Juniorutvalg:
Leder: Thea Njaastad
Sekretær: Sebastian Mejer Rasmussen
Medlemmer: Andrea Willand-Evensen, Emma Tomlinson og Johan
Sebastian Remmen

 
Valgkomite:
Leder: Øystein Løvold
Medlem: Greta Torgersen
Varamedlem: Arne Bergodd