Styret & utvalg

Styret og utvalg for 2023-2024:

 
Leder:  Espen Bergeli
Nestleder:  Ane Marie Bjerknes Friberg
 
 
Styremedlemmer:
Kasserer: Tom Sørlie
Hussjef: Hans Petter Rasmussen
Rosjef: Ragnhild Vavik 
Sekretær: Laila Kind Rønnholm
Materialsjef: Rune Mejer Rasmussen
1.varamedlem: Fredrik Bekken
2.varamedlem: Kristine Bjerknes
 

Rådet er historie og erstattes av et Kontrollutvalg som NIF nye lov av 1.1.2020 pålegger klubben. I tillegg var rådets tidligere funksjoner Lovutvalg, Fondsutvalg og Ordensutvalg (utmerkelser)

 
Kontrollutvalgets medlemmer:
Leder: Oddmund Bøhn
Medlem: Marius Meinseth
Medlem: Siri Bjerknes

 
Lovutvalg:
Leder: Eirik Hexeberg Henriksen 
Medlem: Olav Kallerud 
Medlem: Øystein Løvold 

 
Fondsutvalg:
Leder: Olav Kallerud
Medlem: Eirik Hexeberg Henriksen 
Medlem: Johannes Christensen

 
Ordensutvalg:
Leder: Ragnar Løken
Medlem: Martine Stryken
Medlem: Per Bekken

 
Routvalg:
Rosjef: Ragnhild Vavik
Viserosjef: Greta Torgersen
Medlemmer: Ingvil Regstad, Iris Njåstad, Tommy Olanger Simonsen og Pål Fiele Kaupang

 
Regattakomite:
Leder: Ane Marie Bjerknes Friberg
Medlemmer: Morten G. Adamsen, Trond Bergeli, Sebastian Mejer Rasmussen 
 
Juniorutvalg:
Leder: Henrik Arntzen 
Medlemmer: Nora Njåstad, Ingeborg Fossum og Jonas Mandal 

 
Valgkomite:
Leder: 
Medlem: 
Medlem: 
Varamedlem: