Årsmøte 23. februar – saksdokumenter

Innkalling til årsmøte. Drammen Roklubb innkaller medlemmer til årsmøte onsdag 23.februar 2022 kl 19:00 i Drammen Roklubbs lokaler – roersalen. Årsmøtet skal: 1.   Godkjenne de stemmeberettigede. 2.  Velge dirigent. 3.  Velge protokollførere. 4.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 5.  Godkjenne innkallingen. 7.  Godkjenne sakslisten. 8.  Behandle Drammen Roklubbs les mer