Årsmøte 2020

Styret ønsker velkommen til årsmøte i Drammen roklubb. Møtet avholdes i Roersalen på roklubben, torsdag 13. februar kl. 19.00. Under følger saklisten for årsmøtet: Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:    Velge dirigent Sak 3:    Velge protokollfører Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak les mer

Roklubben har fått ny firer i gave

Roklubben har vært veldig heldig og mottatt en gave fra Inger Marie Jonsson, kona til mangeårige medlem Richard Jonsson også kjent som «Rikken». Gaven er en ny 4x/-. Båten for ble døpt «Richard Jonsson» med nummer 68. Roklubben takker og bukker for denne storslagne gaven. Richard Jonsson mottok i løpet les mer

Roåpning

Torsdag 11. april ble rosesongen på Drammenselva offisielt åpnet med tale av roklubbens leder, Eirik Hexeberg Henriksen, etterfulgt av heising av vimplene. Roåpningen markerer at roklubben går over til sommerregler for roing på elva, med unntak av singelscullere som fremdeles må ha med seg følgebåt når de skal ut på les mer