Sakspapirer til Årsmøtet

Styret minner om Årsmøtet i Roersalen den 7. februar klokken 19.00.Under følger Årsmøtets agenda, samt styrets beretning og styrets forslag til saker. Årsmøtet skal: Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Behandle klubbens les mer

Årsmøte 13. februar 2018 kl 19.00

Det innkalles til årsmøte i Drammen Roklubb tirsdag 13. februar 2018 kl 19.00. Møtet holdes i Roersalen. Dagsorden i henhold til lov og organisasjonsplan. Årsmøtet skal: – Behandle klubbens årsmelding, styrets beretning, beretning fra hussjefen, materialsjefen og rådet – Behandle klubbens regnskap for 2017 inkludert fondets regnskap i revidert stand les mer