Eirik Hexeberg ny leder av Drammen Roklubb

Nesten 50 medlemmer fant veien til årsmøtet i Drammen Roklubb tirsdag 13. februar 2018. Klubbens leder, Aud Sandengen, ønsket de fremmøtte velkommen og ba om ett minutts stillhet for å hedre tre medlemmer som var gått bort siden forrige årsmøte, Arvid Jellum, Jens Vig og Gunnar Magnussen. Deretter ble innkallingen, sakslisten og forretningsorden godkjent og årsmøtet ble satt.

Aud Sandengen ble valgt som dirigent og Laila Kind Rønnholm som referent.

Styrets beretning, hussjefens beretning, materialsjefens beretning og rådets beretning ble gjennomgått og godkjent. Klubbens og fondets regnskap ble godkjent.

Det var ingen saker til behandling.

Styrets forslag om at medlemskontingent og betaling som familiemedlem beholdes uendret i 2019 med henholdsvis kr 600 og kr 200, ble vedtatt. Budsjett for 2018 ble gjennomgått og vedtatt.

Klubbhåndboka ble gjennomgått og nødvendige endringer ble godkjent.

Klubbens leder, Aud Sandengen, ønsket avløsning etter å ha sittet i styret i 19 år, de siste tre årene som leder. Eirik Hexeberg Henriksen ble valgt til ny leder for de neste to årene.

Som nestleder ble valgt Jon-Andre Brurberg (1 år), kasserer Hans Petter Rasmussen (2 år), sekretær Laila Kind Rønnholm var ikke på valg. Som ny materialsjef ble valgt Henrik Masch (1 år) og hussjef Sven-Erik Røed (2 år). Olav Kallerud fortsetter som første varamedlem og Per Sverre Strand ble valgt som andre varamedlem. Avgått hussjef, Jan Paulsen, fortsetter i huskomiteen sammen med Jan Erik Trondsen, Bjørn Edvardsen, Mogens Pedersen, Bjørn Adamsen og Kjell Meinseth.

For øvrige valg se under «om klubben».

Etter blomsteroverrekkelser til avgåtte styremedlemmer, ble det servert karbonadesmørbrød og kaker. Ingvil Jokstad Hafskjold gjennomgikk bruk av hjertestarteren som henger utenfor treningsrommet, Henrik Masch orienterte om den kommende treningsleiren i Sevilla sammen med Vestfold Rokrets. Fra Drammen deltok 22 roere og foreldre på leiren.

Kvelden ble avsluttet med presentasjon av Drammen River Cup Regatta som arrangeres på Drammenselva lørdag 14. april. Regattakomiteen ved Martine Stryken og Kristine Bjerknes presenterte en spennende nytenkning på regattabanen og lyktes å få med se flere frivillige medhjelpere.