Hans Petter Rasmussen som nytt æresmedlem av Drammen Roklubb

Hans Petter Rasmussen, Rådets leder Aud Sandengen sammen med de andre medlemmene av Rådet.

Det var godt frammøte da Drammen Roklubb avholdt sitt årsmøte i Lilleparken torsdag 13. februar. I tillegg til alle de vanlige årsmøtesakene om klubbens aktiviteter og resultater, materiell og klubbhus, regnskap og budsjett, var det for første gang på mange år en seksjon for hedersbevisninger. Klubben har et eget Råd som er uavhengig av det til enhver tid sittende styret, lederen av Rådet er Aud Sandengen. Med de andre rådsmedlemmene ved sin side ba hun Hans Petter Rasmussen komme fram før hun leste opp fra en lang liste som oppsummerte hans viktigste meritter på vannet som aktiv i yngre og eldre år fra han først ble medlem i 1961, men la mest vekt på den store innsatsen han har gjort for klubbens daglige drift med til sammen flere tiår i forskjellige styreverv (han er fortsatt kasserer og i det siste også materialforvalter), hans innsats i forbindelse med byggingen av det nåværende klubbhuset og for utrettelig vedlikehold og reparasjoner av båter, årer og annet routstyr. Som medeier i LKT Digital AS i Lierbyen, har han alltid sørget for sponsing og stor egeninnsats omkring alt som trenger trykking, enten det er interne trykksaker, reklamemateriell, kalendre, bannere, klistremerker eller rodrakter. Til slutt kunne Aud Sandengen konkludere med at mer enn noen annen fortjente Hans Petter Rasmussen nå å bli utnevnt som æresmedlem av Drammen Roklubb!

Fra Norges Roforbund hadde Per Bønsnæs tatt veien for å overrekke to andre medlemmer hedersbevisninger: Først fikk Kristine Bjerknes Norges Roforbunds medalje for fortjenestefull roing. Da hennes mange NM-titler og kongepokaler som eliteroer ligger flere år tilbake kunne hun fått denne medaljen mye tidligere, men her har klubben seg selv å takke, det er Drammen Roklubb som selv må innstille til at Roforbundet kommer med disse utmerkelsene.

Representant fra Norges Roforbund, Per Bønsnæs, overrekker Norges roforbunds hederstegn til Laila Kind Rønnholm. Rådets leder Aud Sandengen til høyre.

Laila Kind Rønnholm har allerede vært en av klubbens få æresmedlemmer i mange år, men nå kunne Per Bønsnes overrekke henne Norges Roforbunds hederstegn; forbundets nest høyeste utmerkelse. Også dette var en velfortjent hyllest, for Laila har fortsatt i alle år med styreverv og en generelt utrettelig innsats for klubbens ve og vel.

Leif Gran var klubbens markerte formann i årene 1970 -73. Han opprettet et fond av 18. oktober 1977 for å kunne utdele en årlig «Innsatspokal». Fondsutvalget i Rådet hadde ingen problemer med å finne et godt egnet medlem for å motta pokalen for imponerende og utrettelige arbeid som rosjef: Beate Pharo. Hvordan hun klarer det i tillegg til fullt arbeid som tannlege er en gåte, men hun har iallfall god hjelp i jobben som rosjef av både ektefelle Ulf Lohne og pappa Per Skaug. Eirik Hexeberg Henriksen overrakte pokalen.

Siste punkt på årsmøtets saksliste var valg av nytt styre, og avtroppende formann, Eirik Hexeberg Henriksen kunne overrekke formannsklubba til Fredrik Bekken for de neste to årene. Bekken har mange titler å se tilbake på fra hans tid som junior- og eliteroer, men høyest rager utvilsomt sølvet i dobbeltsculler under Sidney-OL i 2000 sammen med Olaf Tufte. Når den internasjonale Drammen River Cup Regatta arrangeres for tredje gang under Elvefestivalen 22. august, er det samtidig som Olaf Tufte legger opp som aktiv. (I en alder av 44 år og sitt sjuende OL!) Da passer det veldig godt at hans gamle makker er regjerende formann i Drammen Roklubb.

Hans Petter Rasmussen, Kristine Bjerknes, Laila Kind Rønnholm, Beate Pharo og Fredrik Bekken fikk velfortjente gratulasjoner og stor applaus fra de mange frammøtte!

Tekst og bilder av Stein Hoff.