Cecilie Resch 100 år 4. mars 2020

Æresmedlem Cecilie Resch, fra 1970.

Vår kjære Cissi fyller 100 år og alle i Drammen Roklubb ønsker å gratulere på denne store dagen.

Det var fredssommeren 1945, idrettsutøverne hadde begynt å røre på seg igjen etter fem år i dvale. Drammenselven lå der, blank og fin. Mange idrettslag var kun for menn, så også roklubben i Drammen. Cecilie Resch lot seg ikke stoppe av det. Hun var 25 år, fikk med seg fire venninner og inviterte ro-interesserte kvinner til et møte på Central Hotell.

Hensikten var å stifte roklubb for damer, 50 unge kvinner møtte opp. På Cissis initiativ ble Drammens Kvinnelige Roklubb stiftet 6. september 1945.

Hun var klubbens første formann, i til sammen 12 år ledet hun klubben. Hun sto i spissen for bygging av klubbhuset som ble innviet i 1950 etter stor egeninnsats av klubbens medlemmer. Men Cissi hadde også tid til å ro selv, i flere år var hun den som hadde fleste roturer i klubben.

I 1948 ble hun valgt til formann i Norges Roforbunds Dameutvalg som hadde som oppgave å fremme interessen for dameroing. Hun var en forkjemper for at kvinnene skulle ta instruksjonskurs og ha sine egne trenere. Selv representerte hun idretten på en utmerket måte med flere Norgesmesterskap. Hun var den første kvinnelige roeren fra Drammen som deltok i EM i 1953. Første gangen det ble invitert til løp i singelsculler for kvinner, var i 1956, og Cissi var den eneste påmeldte. Også i 1958 ble Cissi og rovenninnene fra Drammens Kvinnelige Roklubb tatt ut til å representere Norge i EM i Polen. Dessverre satte økonomien en stopper for denne deltakelsen.

Til tross for sterk motstand fra eldre, mannlige roere ble Cecilie Resch i 1954 valgt som varamedlem til styret i Norges Roforbund. I 1957 ble hun valgt som fullverdig medlem. Hun var en meget habil skiløper og sørget for at jentene stilte til start i Roerlangrennet, hvor klubben to ganger vant 5-manns pokalen til odel og eie, etter å ha vunnet den fem ganger.

Cissi fikk Norges Roforbunds Medalje for fortjenesefull roing i 1954 og Drammens Kvinnelige Roklubbs hederstegn i 1965. Hun ble æresmedlem i Drammens Kvinnelige Roklubb i 1970.

Cissi gikk flere ganger Birkebeinerrennet, og hennes interesse for skigåing og friluftsliv førte henne til resepsjonen på Finsehytta. Hun var interessert i at barn skulle lære å gå på ski, og holdt skiskole for barn på Neperudjordet.

Da vi ble kjent med henne i 1963, var hun gartner på Statens Gartnerskole Jensvoll. Etter permisjon og jobb på Finsehytta, fortsatte hun på kontoret på Gartnerskolen. Hun var en sosial medarbeider som gjerne inviterte kolleger hjem til seg.

Også vi i roklubben nøt godt av Cissis omsorg. Både styremøter, medlemsmøter og feiring av klubbens stiftelsesdato ble holdt hjemme hos Cissi. Da det ble vår tur til å lede klubben, støttet hun oss fullt ut og var vår mentor. Drammens Kvinnelige Roklubb feiret sitt 25 års jubileum i Børsens festlokaler i 1970 og Cissi var formann i festkomiteen. Det hun ikke visste den kvelden, var at 80 kvinner i flere måneder holdt munn om at hun skulle utropes til klubbens første æresmedlem. Det ble en stor og hyggelig overraskelse.

Også etter at Drammens to roklubber ble slått sammen var hun i flere år Rådets president. Hun er fortsatt levende interessert i roklubben og hva som skjer omkring denne idretten. Når vi i samtale minnes gamle dager, hører vi den samme, trillende ungpikelatteren.

For kolleger er hun Cecilie, for oss er hun Cissi.

Kjære, kjære Cissi, gratulerer med 100 års dagen! Vi sender deg mange varme klemmer og takker for alt du har vært for oss, for roklubben og for idretten.

Hilsen Laila og Aud

Styret i Drammen Roklubb sender sine hjerteligste gratulasjoner til æresmedlem Cecilie Resch på 100 års dagen!