Innkalling til høstmøte i roersalen 20. Oktober 2022

Styret innkaller til Drammen Roklubbs høstmøte torsdag 20.10.22 kl. 19:00. Møtet avholdes i Roersalen.

Høstmøtet skal:

  • Behandle beretning fra routvalget, regattautvalget og juniorutvalget.
  • Velge rosjef, viserosjef og routvalgets medlemmer.
  • Velge regattautvalgets leder og medlemmer.
  • Velge juniorutvalgets leder og medlemmer.
  • Rosjef og viserosjef velges for to år, mens de resterende medlemmene i routvalget velges for ett år.

Alle medlemmer (inkludert ledere) i regattautvalget og juniorutvalget, velges for ett år.

Merk at valgene foretatt på høstmøtet, må bekreftes ved Årsmøtet i 2023.

Kun medlemmer av Drammen Roklubb har stemmerett ved høstmøtet, men alle inklusive ikke-medlemmer har talerett. Det forventes at foreldrene til umyndige roere møter, da høstmøtet angår trenings – og konkurransehverdagen til yngre roere.

Forslag til saker og eventuelle spørsmål kan sendes til styret – frist torsdag 6.oktober 2022.

Leder

Espen Bergeli