Årsmøte 23.02.2023

Torsdag 23.februar gjennomførte Drammen Roklubb sitt årsmøte. Med et godt oppmøte og servering av karbonadesmørbrød, kaker og kaffe ledet klubben sin formann, Espen Bergeli, møtet. Styret, huskomitèen, materialsjefen, lovutvalget, ordensutvalget, fondsutvalget og kontrollkomiteen la frem årsberetningene sine. Regnskap 2022 og budsjett 2023 ble behandlet. Valg av styre og utvalg ble også gjennomført. 

Greta Torgersen ble tildelt Gullåren for mange års innsats. Jan Paulsen ble utnevnt til æresmedlem, en høyt hengende utnevnelse i Drammen Roklubb. Styret gratulerer Greta og Jan, og bruker anledningen til å takke for fantastisk innsats over mange år – må det blir fler.  

Protokoll fra årsmøte kommer når den er underskrevet. 

Styret, Drammen Roklubb