Årsmøte med prisutdeling

Årsmøte i Drammen Roklubb ble avholdt på 20 mai 2021. På grunn av smittevern ble møtet avholdt på Teams. Protokollen fra årsmøtet kan du lese og laste ned her.

På slutten av årsmøtet ble det fortatt flere viktige prisutdelinger:

«Gullåren» ble etter behandling i ordensutvalget tildelt til Lars Tore Meinseth og Oddmund Bøhn som begge har vært svært viktige for klubben, og lojale støttespillere gjennom cirka 60 år. Prisutdelingen ble foretatt utenfor roklubbhuset av Laila Kind Rønnholm og Fredrik Bekken

Laila Kind Rønnholm, Oddmund Bøhn, Lars Tore Meinseth og Fredrik Bekken

Lars Tore Meinseth (f. 1947) ble medlem i 1960 og rodde aktivt frem til 1968. Han ble juniornorgesmester i innrigger 1965. Han har senere hatt verv i styret som viseformann, hussjef og suppleant. I tillegg har han deltatt i en rekke av klubbens komiteer.

Oddmund Bøhn (f. 1947) ble medlem i 1963, og rodde aktivt frem til 1967. Han fikk sitt første styreverv i 1968, der han vært suppleant, kasserer og nestleder. Han hatt hatt en rekke komiteverv, og fikk hederstegnet allerede i 1976.

Ulf Runar Lohne (f. 1966) fikk tildelt Leif Grans Innsatspokal for 2020. Han har i senere år gjort en stor innsats for klubben, og sier sjelden nei når han blir spurt om transport, reparasjon eller vedlikehold. Han har det siste året lagt ned utallige dugnadstimer gjennom restaurering av en katamaran som snart er klar til å tas i bruk. På grunn av smittevern ble pokalen overlevert hjemme av hans kone Beate.

Ulf Runar Lohne med velfortjent «innsatspokal» i hånda