Ny heis på roklubbhuset er offisielt innviet

Oktober 2020 søkte Drammen Roklubb om midler fra Lydia og Harald Lyches fond til å installere heis i roklubbhuset. Nå er heisen åpnet, takket være et tilskudd på 200.000 kr supplert med mye dugnadsinnsats.

Drammen Roklubbs lokaler i 2. etasje benyttes mye til møter og selskaper, og med den nye heisen blir lokalene tilgjengelig også de som ikke har like stor bevegelighet.

Fra Drammen Roklubb var flere viktige bidragsytere tilstede ved åpning av heisen: Laila Kind Rønnholm, sekretær, Oddmund Bøhn, tidligere styremedlem, Hans Petter Rasmussen, kasserer og nestleder Espen Bergeli.

Gerd Barth Thorsby, som er styreleder Lydia og Harald Lyches fond, sa på åpningen at det er viktig å kunne gi bidrag til dette prosjektet. Klubbhuset til Drammen Roklubb er et flott lokale sentralt i Drammen, og det er til glede for innbyggerne som ønsker å benytte seg av fasilitetene.

Det var høytidelig stemning da den nye heisen offisielt ble åpnet av nestleder i Drammen Roklubb, Espen Bergeli og styreleder i Lydia og Harald Lyches Fond, Gerd Barth Thorsby.

Espen Bergeli rettet en stor takk til Lychefondet for deres bidrag til et tiltak som vil øke tilgjengeligheten til klubbens lokaler.

Les også omtale av saken i Drammen Næringslivsforenings magasin:

Drammen Roklubb fikk kr. 200.000.- til heis: – Nå er den innviet – Vikenvest.no