Høstmøte 1.11.2018

Styret innkaller til Drammen Roklubbs høstmøte torsdag 1.11.18 kl. 18:30. Møtet avholdes i Roersalen. 

Høstmøtet skal:

  • Behandle beretning fra routvalget, regattautvalget og juniorutvalget.
  • Velge rosjef, viserosjef og routvalgets medlemmer.
  • Velge regattautvalgets leder og medlemmer.
  • Velge juniorutvalgets leder og medlemmer.

Rosjef og viserosjef velges for to år, mens de resterende medlemmene velges for ett år.

Alle medlemmer (inkludert ledere) i regattautvalget og juniorutvalget, velges for ett år.

Merk at valgene foretatt på høstmøtet, må bekreftes ved Årsmøtet i 2019.

Kun medlemmer av Drammen Roklubb har stemmerett ved høstmøtet, men alle inklusive ikke-medlemmer har talerett. Det forventes at foreldrene til umyndige roere møter, da høstmøtet angår trenings – og konkurransehverdagen til yngre roere.

Forslag til saker og eventuelle spørsmål kan sendes til styret (på) drammenroklubb.no