Påsketrening på elva med Coronarestriksjoner

Styret v/ leder Fredrik Bekken har sammen med hovedtrener Tom og rosjefen utarbeidet og godkjent retningslinjer for roing på elva i påsken. Det følger NIF og NR sine retningslinjer mht smittevern samt Drammen roklubb sine sikkerhetsregler for sikker roing på elva. Dette er et treningstilbud til de aktive juniorene i klubben og vil kun være 1x i små grupper. Det er utarbeidet et dokument med retningslinjer og regler for hvordan dette skal gjennomføres på en sikker og trygg måte, dette finnes på facebookgruppen «Drammen roklubb for aktive», eller kan utdeles ved henvendelse til styret. ALLE roere og foreldre MÅ lese dette nøye og forholde seg til retningslinjene til en hver tid. Klubben er fortsatt stengt for trening i treningsrom og garderober og toalett skal ikke benyttes. Kun båthallen som er tilrettelagt for singelroing og coronavettregler skal benyttes av roere og følgebåtkjørere i sin tildelte treningsøkt. Det er mao. kun roere og følgebåtkjørere i aktuell gruppe som kan oppholde seg i båthallen, i parken og på brygga ifm. sin treningsøkt. Alle andre kan se på fra broene eller langs elva IKKE rundt klubben. Vi gleder oss til fine øket på elva i påsken hvor alle både roere og støtteapparat må viser respekt for regler og retningslinjer.

God påske!

🐣