Ny båt fra Sparebankstiftelsen DNB!

Roklubben har søkt og fått tildelt midler til å kjøpe en LiteBoat. Dette er en spesielt velegnet robåt for nybegynneropplæring – særlig yngre roere fra 12 år. Tiltaket vil gjøre roklubben i stand til å bedre ro-opplæringen med håndtering av båt og kunne beherske roingen for nye medlemmer som oftest er i alderen fra 12 år.

Roklubben var blant de heldige som fikk innvilget søknaden sin med kr 49.000 til LiteBoat for nybegynnere.

Båten ble døpt 17.mai og fikk navnet Risgar`n. 

Styret i Drammen roklubb retter en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for gaven!