Cecilie Resch – til minne

Cecilie Resch

En pioner har lagt inn årene.
Cecilie Resch døde 29. juli 2020 og ble bisatt 13. august 2020. Cissi var født 4. mars 1920 og rakk å fylle 100 år. På den store dagen hadde hun besøk av familie og også leder i Drammen Roklubb Fredrik Bekken. Cissi var alltid levende interessert i rosporten og Fredrik kunne fortelle mye om sin tid som topp internasjonal roer. Han hadde en lydhør tilhører som visste å stille de riktige
spørsmålene.


Cecilie Resch sørget for at også damene kunne drive rosport i Drammen. I 1945 tok hun initiativ til å starte Drammens Kvinnelige Roklubb og i 12 år var hun klubbens formann. Hun deltok selv i konkurranser, blant annet ble hun tatt ut til EM i 1953. Hun ble også tatt ut til EM 5 år senere, men økonomien satte en stopper for denne deltakelsen.

Det var ikke lett å være kvinnelig idrettsutøver den gang. Men Cissi tok opp kampen med det etablerte gubbeveldet og ble den første kvinnen som ble valgt inn i styret i Norges Roforbund, først som varamedlem i 1954 og som fullverdig styremedlem i 1957. Allerede i 1948 ble hun leder av Dameutvalget i Norges Roforbund.

Hun var en ivrig pådriver for at kvinnene skulle få trening og opplæring og å utdanne egne trenere. I sin første formannsperiode i Drammens Kvinnelige Roklubb sørget hun ikke bare for innkjøp av båter til klubben, men også at klubben fikk sitt eget klubbhus som sto ferdig i 1950. Da Drammens Kvinnelige Roklubb feiret sine første 25 år med en flott fest i Børsen i 1970, ble Cissi utnevnt til klubbens æresmedlem. Av andre utmerkelser fikk hun Norges Roforbunds medalje for fortjenestefull roing i 1954 og Drammens Kvinnelige Roklubbs hederstegn i 1965.


Drammens Kvinnelige Roklubb var hjertebarnet til Cissi. Det var selvfølgelig vondt for henne da forslaget om å slå sammen byens to roklubber kom opp og ble en realitet i 1987. Men hun gikk med
liv og lyst på nye oppgaver i det som ble Drammen Roklubb. Hun var i mange år president i Rådet i klubben og sørget for å skaffe mange spennende foredragsholdere til klubbkvelder.

Cissi var glad i barn og ville at de skulle ble flinke til å gå på ski. Hennes skiskoler var godt kjent i Drammen, Hun var selv en habil skiløper med flere starter i Birkebeinerrennet. I mange år var hun sekretær i «Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn». Med hennes bakgrunn som gartner og ansatt på Statens Gartnerskole på Jensvold, var hun årlig med på å kåre Drammens flotteste hager, dette var oppgaver hun hadde stor glede av.

Cecilie, som kollegene kalte henne, inviterte gjerne kolleger hjem, mange har gode minner om hennes gjestfrihet. Også vi i Drammens Kvinnelige Roklubb ble invitert hjem til Cissi, enten på medlemsmøter, for å markere klubbens stiftelsesdato eller for en hyggelig prat. Alle betydde vi mye for Cissi og hun for oss.

Drammen Roklubb har mistet en bauta innen dameroing, familien har mistet en kjær, gammel tante.

Tekst: Aud Sandengen

Bilde: Laila Kind Rønnholm