Rapport fra høstmøtet 2021

Drammen Roklubbs høstmøte ble avholdt i roersalen 28.10 med god deltakelse fra aktive og tidligere roere, samt foreldrene til juniorene. Mens fjorårets møte ble avholdt på teams, kunne vi igjen møtes fysisk, og møtet ble avsluttet med pølser og brus.

Høstmøte i roersalen 28. oktober 2021

Rosjefen gjennomgikk sin rapport for sesongen. Selv om pandemien har lagt store begrensninger på trening og konkurranse har Drammen Roklubb hatt en svært aktiv sesong med gode resultater. Fem roere har deltatt i internasjonale regattaer, og åtte roere tok til sammen seks medaljer i årets NM. Disse ble hedret med utdeling av rose på høstmøtet.

Kristine Bjerknes, Siri Eva Kristiansen, Ulrik Pharo Lohne, Hampus Westerberg-Heltne, Sebastian Mejer Rasmussen, Johan Sebastian Remmen og Thea Njaastad tok til sammen seks NM medaljer i 2021. (Julie Munch Starheim var ikke til stede da bildet ble tatt)

Regattakomiteens rapport og regnskap viser at Drammen Rivercup ga et solid overskudd, takket være dugnadsinnsats fra hele klubben. Espen Bergeli understreket hvor viktig dette arrangementet er for klubben, både økonomisk, sportslig og for klubbens omdømme. Valgkomiteen har ikke klart å fylle alle plassene til regattakomiteen, og Fredrik Bekken oppfordret medlemmene til å komme med forslag til kandidater.

Tradisjonen tro ble det avholdt premieutdeling for årets klubbmesterskap. Åre ble utdelt til vinnerlaget, som besto av Johan Sebastian Remmen, Benjamin Jensrud, Sean Luca Kaper og Lars Dyve Knutsen.

Vinnerne av årets klubbmesterskap, f.v. Johan, Benjamin, Lars og Sean.

Etter møtet holdt Siri Eva Kristiansen et inspirerende innlegg om hvordan landslaget har arbeidet med å bygge et lag, og hvordan de har håndtert oppturer og nedturer i årets sesong. Dette er nyttige erfaringer som mange i klubben kan lære mye av.

Et fullstendig referat fra møtet blir distribuert fra sekretæren.