BYDUELLEN 2023

I forbindelse med årets Rivercup Regatta inviterer Drammen Roklubb for første gang til byduell for næringslivet i Drammen. Arrangementet er et samarbeid mellom roklubben, Drammens Tidene og Næringsforeningen og har til hensikt å gi næringslivet innblikk i sporten og klubben. Basert på tilhold i byen skal bedrifter deles i Team les mer

Innkalling til høstmøte i roersalen 20. Oktober 2022

Styret innkaller til Drammen Roklubbs høstmøte torsdag 20.10.22 kl. 19:00. Møtet avholdes i Roersalen. Høstmøtet skal: Behandle beretning fra routvalget, regattautvalget og juniorutvalget. Velge rosjef, viserosjef og routvalgets medlemmer. Velge regattautvalgets leder og medlemmer. Velge juniorutvalgets leder og medlemmer. Rosjef og viserosjef velges for to år, mens de resterende medlemmene les mer

Årsmøte 23. februar – saksdokumenter

Innkalling til årsmøte. Drammen Roklubb innkaller medlemmer til årsmøte onsdag 23.februar 2022 kl 19:00 i Drammen Roklubbs lokaler – roersalen. Årsmøtet skal: 1.   Godkjenne de stemmeberettigede. 2.  Velge dirigent. 3.  Velge protokollførere. 4.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 5.  Godkjenne innkallingen. 7.  Godkjenne sakslisten. 8.  Behandle Drammen Roklubbs les mer