Medlemskontingent og treningsavgift 2018

Medlemskontingent for 2018 forfaller til betaling 31. januar 2018. For å ha stemmerett på årsmøtet 13. februar må medlemskontingenten være betalt i henhold til tidsfristen.
Medlemskontingent for 2018 er kr 600. Familiemedlem kan betale kr 200 når ett medlem i familien betaler full kontingent. Som familiemedlem regnes ektefelle/samboer på samme adresse samt hjemmeboende barn til og med det året de fyller 20 år.

Treningsavgiften for 2018 er kr 1500, uendret fra i fjor. Dette inkluderer lisens (forsikring) på kr 200 som klubben betaler til Norges Roforbund.

Et medlem som betaler full medlemskontingent og treningsavgift, betaler kr 2.100 for 2018, familiemedlem kan betale kr 1.700.

Kontingent og avgift betales innen 31. januar 2018 til Drammen Roklubb, konto nr 2220.28.28772. Det sendes ikke ut faktura. Vennligst oppgi navn på medlem. Alle som benytter treningsrommet eller båtene, skal ha gyldig medlemskap og ha betalt treningsavgift.

Vi minner også om at gyldig medlemskap er en av betingelsene for å ha nøkkelkort. Manglende innbetaling av kontingent medfører at nøkkelkortet blir deaktivert. Et deaktivert kort kan ikke reaktiveres.

Vi imøteser din innbetaling av medlemskontingent og eventuelt treningsavgift innen 31. januar 2018. Alle som har betalt medlemskontingent for 2018 innen forfall, kan være med å bestemme på årsmøtet 13. februar uansett om det betales full medlemskontingent eller redusert som familiemedlem.
Vi minner også om at praktisk informasjon i løpet av sesongen, legges ut på klubbens lukkede facebook-side for aktive, det lønner seg å følge med her! Meld ifra dersom du vil ha tilgang til siden!

Dersom du ikke lenger ønsker å stå som medlem i klubben, ber vi om å få skriftlig tilbakemelding til post@drammenroklubb.no. I henhold i klubbens lov og krav fra Norges Idrettsforbund, skal alle utmeldinger være skriftlig.

Vi håper du fortsatt vil være en del av et aktivt romiljø i Drammen!