Medlemskontingent og treningsavgift 2018

Medlemskontingent for 2018 forfaller til betaling 31. januar 2018. For å ha stemmerett på årsmøtet 13. februar må medlemskontingenten være betalt i henhold til tidsfristen. Medlemskontingent for 2018 er kr 600. Familiemedlem kan betale kr 200 når ett medlem i familien betaler full kontingent. Som familiemedlem regnes ektefelle/samboer på samme adresse samt hjemmeboende les mer